אחוז המס השולי
אופי חישוב שווי רכב
ק''מ שנתי משער
סוג רכב
% הנסיעות העסקיות המשוער שלי
הניתוח הכלכלי בוצע על ידי יואל רטנר רו''ח עו''ד*
 Loading ...