תקופת החוזה בחודשים: * אחוז ריבית שנתית לחישוב מימון: % להסבר על שימוש במחשבון לחץ כאן
חישוב עלות אחזקת רכב פרטי
מחיר רכישת הרכב בש"ח: *
נסיעות שנתיות בק"מ: *
מספר הק"מ שהרכב נוסע בליטר דלק:
מחיר ליטר דלק בש"ח: *
מספר הק"מ בין הטיפולים השנתיים:
מחיר לטיפול תקופתי בש"ח:
מחיר אגרת רישוי שנתית בש"ח:
מחיר ביטוח חובה בש"ח:
מחיר ביטוח מקיף בש"ח:
עלות השתתפות עצמית בש"ח:
אחוז ירידת ערך שנתית:
חישוב עלות ליסינג פרטי
מיקדמה: *
תשלום חודש: *
מחיר האופציה העתידית:
נסיעות שנתיות בק"מ: *
מספר הק"מ שהרכב נוסע בליטר דלק:
מחיר ליטר דלק בש"ח: *
מספר הק"מ בין הטיפולים השנתיים:
מחיר לטיפול תקופתי בש"ח:
מחיר אגרת רישוי שנתית בש"ח:
מחיר ביטוח חובה בש"ח:
מחיר ביטוח מקיף בש"ח:
עלות השתתפות עצמית בש"ח:
חישוב עלות ליסינג לרכב חברה
שכר העובד ברוטו בתלוש השכר: *
ויתור בשכר לרכב צמוד: *
שווי רכב שחויב במשכורת לפי תקנות מס הכנסה בש"ח: *
הוצאה מוכרתאוטוקום
 Loading ...
הוצאה מוכרתאוטוקוםנצרSoftwear